Nr MPZP

M_65

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy zbiegu ul. Katowickiej i Paprotek

Rejon

Kamionka

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XL/1051/2014 z dnia 8.04.2014 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2486 z dnia 18.04.2014 r.

Status

obowiązujący