Nr MPZP

M_61

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Rybnickiej (MAS)

Rejon

Centrum

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XVI/284/2012 z dnia 28.02.2012 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 1904 z dnia 10.05.2012 r.

Status

obowiązujący