Nr MPZP

M_60

Nazwa planu

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar „Centrum” ul. Fitelberga, Jaskółcza, Bromboszcza, Młyńska, Przyjaciół, Wodociągowa, Konstytucji 3 Maja)

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

L/1030/2010 z dnia 28.09.2010 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 249 poz. 3825 z dnia 29.11.2010 r.

Status

obowiązujący