Nr MPZP

M_56

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Żwirki i Wigury

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLIX/999/2010 z dnia 31.08.2010 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 242 poz. 3671 z dnia 16.11.2010 r.

Status

obowiązujący