Nr MPZP

M_55

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego jako Borowa Wieś w obrębie działek 464b/18, 467/21 przy ul. Piaskowej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XLVII/972/2010 z dnia 22.06.2010 r.

Rejon

Borowa Wieś

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 191 poz. 2921 z dnia 17.09.2010 r.

Status

obowiązujący