Nr MPZP

M_25

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych dzielnicy Kamionka

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXVIII/748/2009 z dnia 29.09.2009 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 205 poz. 3757 z dnia 20.11.2009 r.

Status

obowiązujący w części