Nr MPZP

M_20

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa przy ul. 15 Grudnia i ul. Górnej

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXXI/577/2009 z dnia 24.02.2009 r.

Rejon

Mokre

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 68 poz. 1523 z dnia 24.04.2009 r.

Status

obowiązujący