Nr MPZP

M_43

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Żwirki i Wigury

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVI/475/2008 z dnia 28.10.2008 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 8 poz. 261 z dnia 20.01.2009 r.

Status

obowiązujący