Nr MPZP

M_35

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Kamionki, dla obszaru położonego przy ul. Paprotek  

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXII/361/2008 z dnia 27.05.2008 r.

Rejon

Kamionka

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 131 poz. 2561 z dnia 16.07.2008 r.

Status

obowiązujący