Nr MPZP

M_11

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmującego obszar w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńską – Beskidzką – Bielską - Pszczyńską

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r.

Rejon

Centrum

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 16 poz. 427 z dnia 07.02.2005 r.

Status

obowiązujący