Nr MPZP

M_07

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmujący obszar w granicach wyznaczonych potokiem Jasienica - granicą miasta

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXVI/368/2004 z dnia 28.09.2004 r.

Rejon

Bujaków

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 109 poz. 3091 z dnia 17.11.2004 r.

Status

obowiązujący