Nr MPZP

M_06

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa obejmujący obszar w granicach wyznaczonych potokiem Jasienica – Przelotową – Gliwicką – Buczka - granicą miasta – Jesionową – Gliwicką – Łączną - Wojska Polskiego – Zamkową - 15 Grudnia – Mokierską

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r.

Rejon

Paniowy

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 99 poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.

Status

obowiązujący