Uchwała nr XXXV/311/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2021

Uchwała nr XXXV/310/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032