Przewodnicząca Rady Katarzyna Syryjczyk – Słomska wystąpiła z wnioskiem o przekazanie radnym informacji o podjętych, na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli w dniu 20 maja br., decyzjach dot. otwarcia szkół i przedszkoli.
Uzupełnienie punktu: decyzjach dot. – przygotowania placówek do egzaminu ósmoklasistów – jak będą przebiegać egzaminy i jakie będą wdrożone procedury.