Obecnie przy Radzie Miejskiej VI kadencji 2010-2014 działają:

 • komisje stałe:
  • Komisja nr 1 ds. Samorządu,
  • Komisja nr 2 ds. Budżetu,
  • Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej,
  • Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
  • Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
  • Komisja nr 6 - Społeczna,
  • Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji,
  • Komisja nr 8 - Rewizyjna,
 • komisje doraźne:
  • Komisja nr 9 - Statutowa,
  • Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych.