Uchwała nr XVIII/181/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów