Uchwała nr XVIII/179/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Mikołowskiemu