Apel nr 3/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.11.2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wwożenia odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie surowej polityki karnej, obejmującej także konfiskatę mienia w stosunku do osób nielegalnie gospodarujących odpadami, a także zapewnienie prawidłowego finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie skutecznego usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania