Uchwała nr XIV/143/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie petycji dotyczącej propozycji nazwy łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy