Uchwała nr XIV/141/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020