Informację na temat usług cmentarnych można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych w Mikołowie.