Uchwała nr XIII/127/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu