Uchwała nr XII/119/2019 z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej