Petycja w sprawie propozycji nazwy dla łącznika pomiędzy ul. Długą a ul. Strzechy