Uchwała nr X/108/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa