Uchwała XXXVII/727/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018

Uchwała XXXVII/726/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028