Uchwała nr VIII/79/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa