Uchwała nr VIII/74/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja