Uchwała nr VIII/73/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13