Uchwała nr VIII/69/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030