Uchwała nr VII/61/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023