Uchwała nr VII/59/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030