Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 102/61/19 w sprawie zmiany stawki bazowej czynszu w lokalach gminnych