Uchwała nr V/55/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr VIII/75/2019 z dnia 16.04.2019 r.