Uchwała nr V/53/2019 z dnia 5.02.2019 r. w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy mianem Rycerzy Jedi