Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 79/38/19 w sprawie wyznaczenia wicedyrektora do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie podczas jego nieobecności