Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 37/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej