Informacja dla przedsiębiorców zawierających umowy cywilnoprawne (np. najem, dzierżawa) z Gminą Mikołów