PN 62/2018 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Bujaków z siedzibą w Mikołowie przy ul. Chudowskiej 9