Adres: ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów

Dyrektor:  Aleksandra Czech

Dane kontaktowe:

Telefon32 226 01 69, 32 226 20 54
E-mail: sekretariat@cuw.mikolow.eu

adres www: http://cuw.mikolow.eu
adres BIP: https://cuwmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Z dniem 1 stycznia 2017 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Mikołów pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie z siedzibą w Mikołowie, ul. Karola Miarki 9 w miejsce zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2016 roku jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. 

Uchwała nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Uchwała nr XXI/500/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

Uchwała nr XVIII/189/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu