Plan sesji Rady Miejskiej Mikołowa na 2020 rok

Termin sesji

Miejsce sesji

04.02.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

25.02.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

24.03. 2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

21.04.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

19.05.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

23.06.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

25.08.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

22.09.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

20.10.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

17.11.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

15.12.2020 r.

Sala sesyjna ul. Miarki 15

 Tematyka sesji:

 • - raport o stanie gminy, debata – wotum zaufania,
 • - wykonanie budżetu – absolutorium,
 • - strategia miasta,
 • - dofinansowania zewnętrzne, 
 • - gospodarka odpadami,
 • - oświata, pomoc społeczna,
 • - gospodarka wodno–ściekowa,
 • - sport, kultura,
 • - gospodarka mieszkaniowa, 
 • - system ciepłowniczy,
 • - uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska