Skład Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji:

  • Centkowska - Strzelczyk Martyna - Przewodnicząca Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Bies Mateusz - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Chmielorz Ewa - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Fiola Agnieszka - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Głośna Katarzyna - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Kukla Ewelina - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Zawiszowski Adam - członek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji.

 Przedmiot działania Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • skarg na działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wniosków i petycji składanych przez obywateli.