Skład Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta:

 • Sworzeń Jarosław - Przewodniczący Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Centkowska - Strzelczyk Martyna - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Chrapek - Budacz Anna - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Hajduk - Bies Stanisława - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Kuś Remigiusz - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Ostafin Grażyna - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Ryguła Łukasz - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta,
 • Sukiennik Andrzej - członek Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta.

Przedmiot działania Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

 • opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • opiniowania podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
 • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).