Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 6 września 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

http://bielsko-biala.kbw.gov.pl/769_Komunikaty_Komisarza_Wyborczego/1/28454_Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_Bielsku-Bialej_III_z_dnia_6_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_miejsca_czasu_i_terminu_przyjmowania_zgloszen_zamiaru__glosowania_korespondencyjnego_przez_wyborcow_niepelnosprawnych__w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw__oraz_wyborow_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast__zarzadzonych_na_dzien_21_pazdziernika_2018_r