Przewodniczący: Stanisław Sobek
Radni: Piotr Stencel
          Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 9 - Statutowej:

  • opiniowanie zmian w statutach i regulaminach,
  • rozpatrywanie skarg na burmistrza i kierowników jednostek i zakładów budżetowych.