Adres: ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów

Prezes zarządu:  Marcin Stokłosa

Dane kontaktowe:

tel.: (32) 218 05 51
fax: (32) 218 05 53
e-mail:
sekretariat@zim.com.pl

strona www: www.zim.com.pl
strona BIP: http://bip.zim.com.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek  7.00 - 16.00
od wtorku do czwartku 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 14.00

Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziału należy do gminy Mikołów. Wpisany został do rejestru sądowego w dniu 27 listopada 1995 roku, a działalność rozpoczął 1 stycznia 1996 roku. Podstawę prawną określającą zasady funkcjonowania spółki stanowi akt założycielski.

Organami spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni burmistrz miasta Mikołów, który powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a jej kadencja trwa 3 lata. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki składa się maksymalnie z pięciu osób, łącznie z prezesem, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu. Tryb i zakres działania Zarządu Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. Głównym zakresem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców Mikołowa w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i dystrybucja ciepła do ogrzewania mieszkań.