Protokoły są publikowane po zatwierdzeniu przez daną komisję Rady Miejskiej Mikołowa.