Rafał Kwapuliński

tel.: 602 188 820
e-mail: rafal.kwapulinski@mikolow.eu  

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Osób z Niepełnosprawnościami w szczególności należy:

a) Analizowanie potrzeb i działań mających na celu umożliwienie pełnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów.
b) Współpraca z podmiotami i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych  na terenie  Gminy Mikołów.
c) Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów: w tym między innymi  opracowanie katalogu barier utrudniających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.
d) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
e) Inicjowanie działań mających na celu powstanie partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów.
f) Udział w otwartych konkursach ofert na realizację projektów i programów skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo:

1. Doradztwo Burmistrzowi Mikołowa w zakresie współpracy i pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Mikołowie.
2. Pomoc mieszkańcom z niepełnosprawnościami w kontaktach z Urzędem Miasta, JST.
3. Wsparcie informacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.
4. Monitorowanie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.