Wojciech Klasa

pok. nr 3, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 43
e-mail: wojciech.klasa@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w szczególności należy:

a) Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
b) Opiniowanie wniosków różnych podmiotów dotyczących zmian zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Mikołów.
c) Kreowanie nowych elementów struktury przestrzennej miasta Mikołów.
d) Koordynacja działań podmiotów prywatnych i działań miasta w zakresie kształtowania fragmentów miasta w skalach urbanistycznych.
e) Udział przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego.
f) Opiniowanie projektów podziału nieruchomości.
g) Opiniowanie projektów dokumentów planistycznych gmin sąsiednich.
h) Opiniowanie zgodności inwestycji z zapisami planów miejscowych.
i) Wykonywanie innych zadań z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki.