kierownik: Aleksandra Mirek

pok. nr 31, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 324 84 21

pok. nr 31, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 21, 32 324 85 21
e-mail: prawnicy@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Radców Prawnych w szczególności należy:

a) Obsługa prawna Urzędu Miasta.
b) Opiniowanie projektów umów, decyzji, uchwał i innych aktów prawnych.
c) Pomoc prawna dla komórek organizacyjnych Urzędu.
d) Występowanie w charakterze pełnomocników w postępowaniach sądowych.
e) Administracyjna pomoc w zakresie obsługi prawnej wykonywanej przez radców prawnych.
f) Prowadzenie całości dokumentacji spraw pozostających w zakresie działania Biura Radców Prawnych.
g) Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy (w tym zasiedzenia).
h) Prowadzenie spraw związanych ze spadkobraniem ustawowym gminy.
i) Prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień właścicielskich gminy w spółkach prawa handlowego.
j) Prowadzenie spraw związanych z należnościami pieniężnymi gminy wynikającymi z umów cywilno-prawnych (nakazy zapłaty, postępowania egzekucyjne).
k) Koordynowanie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją lub przekształceniem jednostek organizacyjnych gminy.
l) Przygotowanie treści pełnomocnictw i upoważnień.